Berlin III

Marx-Engels-Platz, Mitte, Public Transit

September 16-18, 2022

Marx und Engels
Marx und Engels

Photos by Fred Murphy